Хятадын Жэнжоугийн олон улсын зүлгүүр, нунтаглалтын 5 дахь үзэсгэлэн

8-р сарын 13-15-ны өдрүүдэд Хятадын Жэнжоугийн олон улсын зүлгүүр, нунтаглалтын 5 дахь үзэсгэлэн.


Шуудангийн цаг: 2019 оны 8-р сарын 12